Tips Hijrah Agar Tetap Senantiasa Dalam Keadaan Istiqamah

Tiap orang tentu mau berganti jadi individu yang lebih baik. Jadi lebih baik dari waktu tadinya memanglah butuh dicoba. Apalagi terdapat suatu ungkapan yang berkata kalau seorang yang hari ini sama dengan hari tadinya, dirinya tercantum orang yang merugi.

Untuk umat muslim, kita memahami sebutan hijrah. Sebutan hijrah dikala ini mempunyai iktikad buat kembali ke kehidupan yang bersumber pada pada agama, ialah berupaya buat mematuhi perintah Allah SWT serta menghindari seluruh larangan- Nya.

Sayangnya, proses buat jadi diri yang lebih baik ini tidaklah masalah yang gampang. Hendak terdapat banyak cobaan ataupun bisa jadi cibiran dari orang- orang terdekat kita. Godaan dari kerutinan kurang baik di masa kemudian, kesusahan buat istiqomah, serta hasrat yang memudar bersamaan waktu merupakan hal- hal yang kerap jadi aspek gagalnya hijrah seorang.

Meski prosesnya tidak gampang, jangan hingga kita terjerumus kembali ke dalam masa kemudian yang kelam. Buat itu, berikut kami bagikan sebagian tips supaya hijrah tidak kandas, yang kami lansir dari web muslim.or.id.

1. Berniat Ikhlas Karena Allah

Tips Hijrah

Tips supaya hijrah tidak kandas yang awal merupakan dengan bernazar ikhlas. Kita melaksanakan hijrah buat jadi individu yang lebih baik bukan sebab mau ditatap baik oleh sesama manusia, melainkan ikhlas cuma sebab Allah semata.

Seorang hendak memperoleh cocok dengan apa yang diniatkannya serta cocok dengan hasrat hijrahnya. Rasulullah SAW pula sempat bersabda,

Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau mendapatkan wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia inginkan itu.” (HR. Bukhari serta Muslim).

Buat dapat senantiasa istiqomah, kita wajib senantiasa memperbarui hasrat supaya senantiasa lurus melaksanakan perintah Allah serta menjauhi hati yang gampang berubah- ubah. Hasrat serta ikhlas bisa jadi terdengar gampang. Tetapi dalam praktiknya, kedua perihal ini ialah masalah yang berat buat dilindungi supaya senantiasa istiqomah.

Sufyan Ats-Tsauri mengatakan,

Tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku, karena niat itu senantiasa berbolak-balik” (Jami’ Al-‘ulum wal hikam).

2. Mencari Lingkungan yang Benar

Tips supaya hijrah tidak kandas yang kedua merupakan dengan mencari area yang baik serta teman yang soleh. Ini merupakan salah satu kunci utama buat sukses berhijrah. Carilah sahabat serta teman yang dapat menolong kita buat senantiasa dekat kepada Allah SWT serta silih menegaskan.

Allah SWT berfirman,

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur)” (Q. S. At-Taubah: 119).

Rasulullah shallallahu‘ alaihi wasallam pula menggambarkan gimana khasiatnya bergaul dengan seseorang yang saleh lewat hadist berikut,

Seseorang yang duduk (berteman) dengan orang shalih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak.”( HR. Bukhari).

Hati manusia merupakan bagian yang lemah, terlebih kala sendiri. Butuh terdapat sokongan, nasihat buat meneguhkan hati supaya senantiasa di jalur Allah SWT.

Sebab banyak orang yang kandas hijrah sebab masih kerap berkumpul serta bergaul dekat dengan sahabat yang aksi serta sifatnya tidak cocok dengan ajaran Islam.

3. Memahami Makna Syahadat dengan Baik

Tips Hijrah

Tips supaya hijrah tidak kandas yang ketiga ialah dengan memahami syahadat dengan baik. Selaku seseorang muslim, kita ketahui kalau syahadat bukan cuma hanya kalimat serta perkataan saja.

Ada arti yang sangat mendalam serta butuh dipelajari dari kalimat syahadat. Allah SWT apalagi menarangkan dalam Al Quran kalau kalimat syahadat bisa meneguhkan seseorang muslim dalam kehidupannya di dunia serta akhirat bila betul- betul mengilmui serta mengamalkannya.

Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim dan Allah memperbuat apa yang Dia kehendaki” (Q. S. Ibrahim: 27).

Maksud dari “Allah meneguhkan orang- orang yang beriman dengan perkataan yang teguh…” dipaparkan sebagaimana dalam hadits berikut,

Jika seorang muslim ditanya di dalam kubur, lalu ia berikrar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka inilah tafsir ayat: ‘Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.’” (HR. Bukhari serta Muslim).

4. Menekuni Al-Quran

Tips supaya hijrah tidak kandas yang keempat merupakan dengan membaca Al- Quran dan mengamalkannya. Selaku petunjuk dalam tiap jengkal kehidupan, Al- Quran hendak membagikan keselamatan pada orang yang mengamalkannya, baik di dunia, ataupun juga di akhirat.

Allah SWT sudah merendahkan Al- Quran buat meneguhkan hati orang yang beriman sekalian selaku petunjuk. Membaca kitab ini pula hendak membagikan kekuatan serta kemudahan dalam beramal sholeh.

Allah SWT berfirman,

Katakanlah: ‘Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”( QS. An- Nahl: 102).

5. Terus Beramal Walaupun Sedikit

Tips Hijrah

Tips supaya hijrah tidak kandas yang kelima ialah dengan senantiasa beramal walaupun cuma sedikit. Inilah yang jadi kunci supaya hasrat hijrah kita tidak memudar. Apalagi Rasulullah shallallahu’ alaihi wasallam sempat bersabda,

Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit.” (HR. Muslim).

Dengan terus mengerjakan amalan saleh, hati serta tiap aksi kita hendak senantiasa merasa dekat dengan Allah SWT. Jadi jangan enteng tiap amalan yang kita kerjakan.

6. Berdoa serta Memohon Keistiqamahan

Tips supaya hijrah tidak kandas yang terakhir ialah dengan berdoa serta meminta keistiqomahan. Dalam membetulkan diri, pasti kita pula wajib berdoa supaya amalan yang kita kerjakan dapat istiqamah.

Berikut merupakan doa yang hendaknya kerap kita ucapkan serta telah selayaknya kita hafalkan.

Rabbanaa Laa Tuzigh Quluubanaa Ba’ da Idz Hadaitanaa wa Hab Lanaa Min- Ladunka Rahmatan, innaka Antal- Wahhaab.

Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Dzat yang Maha Pemberi (karunia)” (Q. S. Ali Imran: 8).

Serta pula doa berikut,

Ya Muqallibal Quluubi Tsabbit Qalbiy‘ Alaa Diinika.

Wahai Dzat yang Maha Membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu.” (HR. At-Tirmidzi).

Default image
Fathurrahman
Owner https://tadjwid.com - Pribadi yang agak sungkan jika bertemu dengan banyak orang disekitar, terus bermuhasabah diri. Salam Kenal 🤝
Articles: 28

Leave a Reply