Apa Itu Pengertian HIJRAH yang Sebenarnya Dalam Islam?

Pengertian Hijrah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, haajara – yuhaajiru – muhajaratan wa hijratan. Dimana kata ini berasal dari pangkal kata hajara – yahjuru – hajran yang bermakna meninggalkan (at-tarku), berpaling (al-iradh), memutus (al-qathu) serta menahan (al-manu).

Dilansir dalam novel “Hijrah Dalam Perspektif Fiqih Islam” oleh Isnan Ansory, Lc., MA arti hijrah yang berasal dari kata haajara, bermakna mufaraqah ataupun meninggalkan sesuatu tempat mengarah tempat yang lain. Serta orang yang melaksanakan hijrah diucap muhaajir.

Secara bahasa, arti hijrah bukanlah berkonotasi secara spesial buat perihal yang bertabiat positif maupun negatif.

Hendak namun sebutan hijrah secara bahasa bisa berpotensi buat kedua-duanya. Dimana seorang yang berpindah meninggalkan sesuatu tempat yang baik mengarah tempat yang kurang baik, pula dapat diucap hijrah, demikian pula kebalikannya.

Pengertian Hijrah Secara Terminologi

Penafsiran hijrah secara terminologis yakni bermakna meninggalkan suatu atas dasar buat melaksanakan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.

Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Fayumi menulis dalam kamusnya, al-Mishbah al-Munir fi Ghorib asy-Syarh al-Kabir.

“Hijrah dengan mengkasrohkan huruf ha merupakan meninggalkan sesuatu negara mengarah negara lain. Dimana bila perihal itu dicoba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, hingga hijrah ini diucap dengan hijrah syariyyah”.

Hijrah pula kerap diambil dari sebagian hadits populer. Hijrah ditangkap oleh sebagian ulama fiqih selaku pesan berarti Rasulullah SAW terpaut hasrat seorang dalam berbuat baik.

Perihal ini pula tidak berbeda dari pemikiran golongan sufi yang berkata kalau hijrah selaku tekad teguh buat Allah serta rasul-Nya.

Syekh Ibnu Athaillah dalam Kitab AL-Hikam menegaskan pesan Rasulullah terpaut hijrah.

Perhatikanlah sabda Rasulullah SAW, Siapa saja yang berhijrah kepada Allah serta rasul-Nya, hingga hijrahnya kepada Allah serta Rasul-Nya. Namun siapa yang berhijrah kepada dunia yang hendak ditemuinya, ataupun kepada wanita yang hendak dikawininya, hingga hijrahnya kepada target hijrahnya. Pahamilah sabda Rasulullah SAW ini. Renungkan Mengenai ini apabila kalian tercantum orang yang mempunyai energi mengerti.” tulis Syekh Ibnu Athaillah.

Nah, itulah sedikit pengetahuan buat kamu yang masih simpang siur mengenai pengertian dan makna sebenarnya dari kata HIJRAH tersebut.

Pastinya di antara kamu yang juga sedang mencari makna apa itu hijrah dan menemukan tulisan ini, saya bisa tebak pasti ada satu dua orang dari kamu yang sedang berniat ingin memulai hijrah bukan?

Sangat bagus sekali, semoga kamu yang mulai ingin berhijrah Allah berikan kemudahan dan juga pastinya diri kamu sendiri harus istiqamah dalam menjalaninya yaa.

Bagikan Artikel Ini Yukk!
Default image
Fathurrahman
Owner https://tadjwid.com - Pribadi yang agak sungkan jika bertemu dengan banyak orang disekitar, terus bermuhasabah diri. Salam Kenal 🤝
Articles: 51

Leave a Reply

x